1508. Očistná událost z 11.9.2001 v New Yorku (301). (Přijal Ivo A. Benda)

14.9. 2001. 9:02-9:41 hodin.

Místo : Česká Lípa.

„Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, a že ti mohu předat nové informace.

Jak jsme vás všechny lidi pozemské mnohokrát informovali ve stovkách našich sděleních, na základě VAŠICH VOLEB – lidí pozemských – probíhají očistné procesy planety Země.

Ta se stále více očišťuje od hrubovibračních energií, kterými jsou jednak vysílané myšlenky negativních lidí, ale také sami tito původci – planeta Země jejich duše takto přesunuje do jiných dimenzí a temnějších světů, kde dále budou mít řadu voleb ve svém životě, kam se chtějí směrovat, zda dále – hlouběji do světů temných, (kterých je mnoho), anebo zpět domů – do Světla, do Pravého Stvoření – nebe – kde je nekonečné množství různých světů.

Nyní tedy svědky jedné z fází očišťovacích procesů a nikdo z vás si neumí představit, kolik hrubých vibrací – negativních myšlenek – energií – vyzářila posádka „Titaniku“ – dvojčete WTC – za 28 let své existence, a kolik hoře tak způsobila jiným lidem a samotné planetě Zemi. Byl to prostě jeden z největších hrubovibračních zářičů na této planetě Zemi. To neznamená, že ti, co fyzicky zlikvidovali toto hrubovibrační centrum, jsou „svatí“ a vedeni Světlem. Platí zde známé pravidlo – Temnota se sama zničí.

Zároveň si můžete všimnout, jak všechna média na této vaší planetě Zemi opět pod taktovkou negativních mimozemšťanů – pseudotvůrců a ještírků – široce využila svých ovládacích pozic a masivně zaplavila miliardy lidských vědomí svými hrubovibračními ovládacími programy – energiemi. Tím jsou tito lidé více ovladatelnější, sami si snižují vibrace a jsou v ještě silnější pasti negativního stavu. Sám jsi si všimnul, že do médií byla zvána množství lidí řady povolání, jen skuteční duchovní – láskyplní lidé tam nebyli. To není náhodou – protože ti se jim do jejich osvědčených programů zel a strachu nehodí. To je ta vaše „demokracie“. Řada lidí zjistila, jak jsou na tom špatně, přesně podle ezoterického zákona energií – „STEJNÉ PŘITAHUJE STEJNÉ“ – a tedy „CO VYSÍLÁŠ, TO SE TI TAKÉ VRACÍ“, jen čas je rozdílný (kvůli poučení).

Ano, co kdo tedy zaseje, to také sklidí, ať je to zlo nebo dobro, v tom není žádného rozdílu. Proto milý Ivo se dále snaž vysílat lásku a dobro, aby jsi také lásku a dobro sklízel – a ty jsi nyní na správné cestě, neboť sám pociťuješ, co sklízíš.

Ano, čas pokročil, budou další události a vy se světelným posláním jste hlavně utěšiteli svou láskou a pokorou, harmonií a klidem. Vaše otevřená srdce budou tvořit „záchrannou síť“ těm, kteří se „topí“ a kteří se za ni zachytí. Není třeba stále dokola sledovat ty hrubovibrační záběry v médiích, stačí se informovat a jít dál po cestě světelné – pravé. Máte vnitřní vedení a tedy nejste odkázáni jen na vnější prostředky komunikace. Ti, co jsou takto odkázáni na hrubovibrační média, budou dále se propadat do stále hlubší propasti, kterou si sami připravili ve spolupráci s ještírky a pseudotvůrci z pekel.

Buďte silní v těchto posledních dnech ve starém světě a denně vyciťujte ten pravý čas vašeho odvolání – převibrování do 5. dimenze planety Země. Tam budete moci žít plně v láskyplném prostředí a současně pomáhat těm, kteří se propadají do propasti.

Toto sdělení ti s láskou milý Ivo předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já tě srdečně zdravím a přejí krásný láskyplný den, společně s proudy lásky, které ti posílám. Vím, jak moc toužíš po Nové Zemi v 5. dimenzi, ano, váš okamžik odchodu se každým dnem přibližuje, události závěrečného rozřazování dostávají rychlý spád, a dále se vše urychluje.

Kdo dříve nevyužil čas na práci na sobě, se snadno stává hračkou – loutkou ještírků a nyní bohužel stále více směřuje do světů temnějších, než je tato planeta Země ve 3. a nyní ve 4. dimenzi. Ano, my Vesmírní lidé stále všem posíláme lásku a pomáháme těm, kdo o pomoc stojí. Ano, takto to známe z mnoha jiných temných planet, kde negativní stav došel ke svému zúčtování, takže pro nás toto divadlo není ničím neznámým. Tyto ovládací programy má 2. strana zavedeny již miliony let a vyzkoušené na řadě jiných planet. Všude ale my, vaši bratři a sestry pomáháme těm lidem, kteří se upřímně obrací k Bohu – Stvořiteli Prvotnímu, anebo k nám, bytostem Světla. My ale můžeme pomáhat jen těm z těchto volajících, kteří se sami snaží žít v souladu s Božím Řádem. Mezi tyto tedy nepatří takzvaní „úspěšní podnikatelé“ – ti, kteří okrádají o energie masy jiných lidí a jsou v tom vlastně nejúspěšnější. Mezi ně patřily i lidé těch 400 firem v těch dvojčatech, které již od dopoledne 11.9.2001 neexistují. Ano, po této akci jiných Temných sil se již nikdo z těch, co porušují Boží Řád nebude cítit bezpečný nikde. A to je ta odplata, kterou si sám vybral.

Jen dále vyzařujte lásku a pokoru, harmonii a dobro, bratři a sestry světelní, neboť je vaše pozitivní vyzařování vás vyvolí v těchto závěrečných dnech dělení lidstva v postupu do vyšších světů.

Ano, ty deště v zemích českých trvají s malými přestávkami již týden, od pátku 7.9.2001, a účelem je již předem před 11.9.2001 vyčistit maximálně vaši atmosféru od hrubých vibrací, aby po 11.9.2001 po dalších velkých hrubovibračních záplavách (šířených médii do vědomí ovládaných lidí) mohly snadno absorbovat a znovu očišťovat nové hrubé vibrace těch lidí, kteří se napájejí médii a dále toto vysílají - přes 90 % lidí !

Neboť zde v českých zemích je vás se světelným posláním relativně největší procento, a tak toto je pomocí vám od našeho drahého milovaného Stvořitele Prvotního všeho a všech. Ano, buďte i nadále pevní v cestě světelné a dále vyzařujte lásku a harmonii – buďte tím světelným přístavem v tomto rozbouřeném moři posledních dnů.

Tisíce bratří a sester z lodí našich všude nad vámi vám posílá lásku a drží vám palce ve splnění vašich poslání světelných.

S láskou a radostí ti toto sdělil Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

Děkuji vám drazí přátelé světelní, děkuji Tobě Stvořiteli Prvotní za veškerou pomoc. S láskou Ivo.

 

1509. Dopis panu prezidentovi k událostem z 11.9.2001 v New Yorku (302).

(Zpracoval Ivo A. Benda)

16.9. 2001. 9:00-10:05 hodin.

Místo : Česká Lípa.

 

Prezident České republiky, Václav Havel, Pražský Hrad, 119 08 Praha 1

Vážený pane prezidente,

Vyjadřuji hlubokou soustrast nad neštěstím a zmařenými životy tisíců lidí, kterým posílám lásku a dobro.

Psal jsem vám již několikrát, že mi není jedno, co se zde děje.

Máme dostatek informaci o těchto událostech, víme, že to je jen začátek toho, co má přijít díky volbám a nevědomosti současného lidstva (její většiny).

Proto mne to tolik nepřekvapilo, víme, co lidé svým myšlením a jednáním způsobují. A že se nepoučují, je evidentní.

Proto budou následovat další události, na které nás naši Vesmírní přátelé již dlouho upozorňují a varují. Vy jste byl také již 4 roky od Vesmírných lidí informován (zasílal jsem vám info). Co s těmi informacemi děláte, je ale vaše věc. Váš mnohaletý zdravotní stav je jistě jasnou odpovědí. Nemyslíte, že setrvávání na vašem místě je nezodpovědné ? Snad si nemyslíte, že vy, vláda, a jiné vlády světa nemají spoluodpovědnost, ne-li hlavní odpovědnost za přežití tohoto lidstva ? Chování – já nic, já muzikant – je ohavné, a vrátí se původci.

Připomínám, že vlády nesou odpovědnost za celý systém a režim státu, ve kterém lidé žijí. Vlády států volí zákony (ne voliči a nevoliči), vlády států dovolují, jak a kolik se bude Země znečišťovat a ničit, vlády států této planety Země nesou prvořadou odpovědnost, jaké energie šíří masová média, neboť vlády jim povolují jejich aktivity (zde ministerstvo kultury). Co to je za kultura, když v médiích je z 90 % úmyslného seletkivního výběru násilí, okrádání lidí o jejich energie - negativní myšlenky, zla a nepravdy všeho druhu ? To je odpovědnost a vina vlád států za tento stav. Nebo chcete mi tvrdit, že vy nedáváte povolení k jejich činnosti ? Problém je ztráta rozlišování dobra od zla, pozitivního od negativního ! Skrze média se dále valí obrovské proudy negativních energií do miliard domácností a vědomí lidí – a tím jsou ty miliardy účelově programovány k likvidaci sebe sama. Copak se nedokážete ohradit proti tomu, kolik ohavných filmů vyšlo z amerických dílen ? A jak jsou jinými firmami (i těmi, co byly v TWC v New Yorku) ohavně vnucovány za pomocí médií lidem. Copak to nevidíte a nedokážete se ozvat a říct to nahlas ? Proč stále vychvalujete „americkou kulturu“, která je stále mohutněji napájena z PEKEL – z dílen ještírků a pseudotvůrců VŠECHNY INFORMACE MÁTE !

Je skutečně s podivem, že jste dosud nevyužil nabízenou pomoc Vesmírných lidí - ve jménu záchrany tohoto lidstva,máte průběžně od nás všechny informace, jinak v 5000 stranách – www.universe-people.cz !

To, že většina lidí stále nerozumí, je také vidět z průběhu debat od 11. – 16. 9. 2001 na ČT1. Byli tam pozváni různí lidé různých profesí, hádejte, která důležitá tam chyběla ?

DUCHOVNÍ.

COPAK TO JE VEŘEJNÁ SLUŽBA LIDEM ? NE, JE TO MANIPULACE DO PEKEL !

Takže proto vám říkám, dokud nebudeme problém řešit na duchovní úrovni, nepohneme se z místa a řítíme se do pekel - většina z nás, kteří si to vyberou.

O co jde ?

CO KDO VYSÍLÁ DO SVÉHO OKOLÍ - TO SE MU VRACÍ. Důležitý vesmírný zákon, který funguje perfektně. Čas je nepodstatný.

Potíž je v tom, že mnoho lidí PŘESTÁVÁ rozlišovat - dobro od zla, pozitivní od negativního. A tak pozitivním je pro ně to, co je ve skutečnosti negativní. Ztráta rozlišovaní. Na tom současný ovládací systém Sil temna pracuje velmi účinně ve všech směrech, na všech frontách. Nepodceňujte to !!!

Od NIKOHO z vás – prezidentů a vlád – jsem NESLYŠEL hlásání LÁSKY A DOBRA, aby se LIDÉ MILOVALI A MĚLI SE RÁDI – co hlásal zde výjimečně jen Mistr Jan Hus. Stále nám Vesmírní lidé již 52 let říkají, že POKUD NEZAČNEME PRACOVAT S LÁSKOU, NEPOHNEME SE NIKAM A ŘÍTÍME SE DÁLE HLOUBĚJI DO PEKEL.

Jen připomínám, že ZLIKVIDOVANÉ BUDOVY TWC V NEW YORKU BYLY 28 LET NEJVĚTŠÍMI HRUBOVIBRAČNÍMI ZÁŘIČI NEGATIVNÍCH ENERGIÍ NA SVĚTĚ. Proti lidem - zdrojům těchto energií protestují stále masivněji jiní lidé – proti globalizaci, a VY STÁLE ASI NIČEMU NEROZUMÍTE.

Také jsem Vás již informoval (a píšou to i jiní, např. Karel Gott) před obrovským nebezpečím nástupu ORWELOVSKÉ TOTALITY – zneužitím informačních technologií – ZAVEDENÍM MIKROČIPOVÉHO CENTRÁLNÍHO OVLÁDACÍHO SYSTÉMU LIDÍ – viz „PROJECT L.U.C.I.D.“. Copak nevidíte, že tyto události tomu jen nahrávají „budoucímu opatření proti terorismu“ ! ! !

Znovu opakuji, máme v mnoha sděleních tyto informace: Přijdou další události. Uvidíte, co se bude dít.

Jsem stále připraven s vámi se setkat a pomoci při zprostředkování osobního setkaní s Vesmírnými lidmi – Aštarem Šeranem, velitelem Velké vesmírné flotily a Ptaahem, velitelem Vesmírné flotily z Plejád. Bez jejich pomoci se nevysvobodíme z tohoto OTROCTVÍ, kdy 90 % lidí je ovládáno jako LOUTKY negativními mimozemšťany – ještírky s jejich šéfy – pseudotvůrci z pekel – viz např. NOVÉ ZJEVENÍ ! Nezapomínejte na to.

Naše myšlenky totiž nepochází z mozku, jak nám stále vnucují loutky – vědci, ale jsou napájeny z duchovních světů buď z pozitivních (nebe, Pravé Stvoření), nebo negativních (pekla). Každý člověk si pouze volí, kterým dá průchod a realizaci – svým každodenním myšlením a jednáním.

Většina pohádek o dobru a zlu je od Vesmírných lidí – jako pomocné záchytné body pro nevědomé lidi na planetě Zemi. Také pohádka „O VODNÍKOVI“ je varováním o stavu lidí, jejichž duše jsou dočasně uvězněny pod hrníčky – v pouzdrech, vytvořených pseudotůrci – aby byli jimi dobře ovladatelní (viz „NOVÉ ZJEVENÍ“). Také pohádka „ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA“ ukazuje, že jsme „Spící království“ a jedině LÁSKA nás probudí a vysvobodí. To samé máte v pohádce „NESMRTELNÁ TETA“, kde se ukazuje ovládání Temnotou (krále a lidí) a na konci vysvobození LÁSKOU. Pravdivě vykreslený stav je také ve filmu „MATRIX“, kde můžete vidět celou ovládací technologii (pro naše omezené chápání). O tom, jak mocní zatajují své kontakty mimozemšťany je mnoho materiálů, o kontaktech s Vesmírnými lidmi je např. na 70 % pravdivý film „KONTAKT“, co zde není pravda je, že ty vlády neinformovaly lidi !

Víte, všichni lidé vás, politiky nevolí, ale někteří volí Stvořitele Prvotního všeho a všech, který je v každém z nás a všude a ve všem, dává každému informace tichým pokorným hláskem v nitru (intuice), a také mantinely Silám temna, co mohou, a co ne. 100-200 milionů lidí svým láskyplným životem volí vzestup do vyššího stavu bytí – do 5. dimenze planety Země. Již nyní budují svým láskyplným životem světelná těla a novou společnost – Novou Zemi a brzy převibrují zcela pryž z této reality. Nic se Stvořiteli Prvotnímu nevymyká, má nekonečný počet dokonale propracovaných variant vývoje tak, aby každá bytost jím stvořená si mohla vybrat tu svoji ke svému vývoji. Vím, jaký mají někteří politici vztek při této informaci (ve skutečnosti ještírci, co je ovládají), ale je to tvrdá pravda.

Ne náhodou 150 lidí 3 dny před 11.9.2001 meditovali – vysílali lásku Zemi – k očistě – podobně i 180 lidí loni 9.9.2001, vy jste se od této akce distancoval a nehnul jste ani prstem pro podporu lásky. Naopak organizujete na podzim 2002 summit NATO v Praze – tedy sjezd válečníků bez lásky ! Každý si tedy volí svoji cestu. Nyní se ale NEGATIVNÍ STAV ODHALUJE V PLNÉ NAHOTĚ postupně (ne naráz, to by lidé nepřežili), aby každý viděl a měl informace ke svým životním volbám.

Jsem s pozdravem a láskou v srdci, Ivo A. Benda.

V České Lípě 16.9.2001.

PS: Považuji za stupidní a tupé, pokud by nejbohatší země této planety vedla válku proti zemi nejchudší, kde prakticky není co zničit, kde jsou jen nehostinné hory a pouště ! Dále odmítám jakékoli zatahování nevinných lidí do bojů mocných o své majetky – nedělejte to, nebo skončíte velmi špatně. Mne nezajímají slova (většinou vnější kamufláž), ale činy a skutky. To je podstatné. Ten, kdo vede útočnou válku, se neschová za svá slova, to si buďte vědom. Existuje mnoho planet ve Stvoření, kde už k tomu došlo, a vždy se stejným výsledkem. Pás asteroidů mezi Marsem a Jupiterem je také pozůstatkem planety Maldek, Fatheon. Proto držíte lidi v nevědomosti, aby se nemohli poučit. Kdokoliv provádí násilí, je napájen Temnými silami. Je to i nucení lidí pracovat víc, než je nezbytně nutné.

ODPLATA NENÍ LÁSKA !

Na vědomí: Vládě, parlamentu a senátu ČR a tisícům lidem zemí českých a planety Země.

 

1510. Varování před satanem a přátelské rady. 12.9.2001.

Místo : Východní Slovensko.

 

VAROVANIE PRED SATANOM A PRIATEĽSKÉ RADY

„Tú skazu tvoria ľudia, ktorí vysielajú bioenergeticky veľmi negatívne signály, ničia celú našu homogenitu na tejto planéte. Nikdy im to nevracajte, lebo Vás zničia ! Pošlite im pozitívnu energiu v myšlienke, ktorú zničí ich negatívny kód a posilní Vášho ducha. Ak to nezaberie, nečakajte, choďte preč z tohto priestoru, kde sa práve nachádzate. V žiadnom prípade nepodliehajte panike a nemajte strach. Rýchlo niekoho navštívte, koho máte radi, alebo u koho sa dobre cítite. Ak sa Vám to stane viackrát, alebo to vo Vás pretrváva, vyhľadajte bioterapeuta, liečiteľa apod. Kto prijímal ich negativitu vie, o čom píšem. Nesnažte sa v žiadnom prípade ich pochopiť, ich vibrácie sú veľmi špinavé. Akákoľvek myšlienka, ktorá Vás duševne ničí, je myšlienkou zloducha, ktorý sa do Vás vtiera, hlavne vtedy, keď ste oslabení. Ak nás ovládne, stratíme všetko, čo sme mali radi a spoznáte utrpenie.“

 

1511. Varovanie od Ježiša Krista Nazaretského. 12.9.2001.

Místo : Východní Slovensko.

 

„Čujte ľudia malej viery, prichádza čas, ktorý Vám prináša vykúpenie, alebo utrpenie. Straste svoje hriechy pred súdom božím. Traste sa nad hriechom a pokušením. Nekážte iným a neklamte sami seba. Varujem Vás pred satanom, ktorý Vás chce ochrániť pred utrpením. Modlite sa za blížnych, ktorí padajú do utrpenia. Žite ďalej s Duchom Svätým v Božej náruči.

Váš duchovný brat Ježiš.

 

1512. Žiť, alebo nežiť ? Vízie. 12.9.2001.

Místo : Východní Slovensko.

(1)

Svetlo zostúpi z nebies, vytvorí život na Zemi, ktorý zaniká, ale nebude to ten ktorého čakáme.

(2)

Po riekach potečie krv, hlasy budú čoraz bolestnejšie, Zem bude v plameňoch, pitná voda bude otravou, zvieratá budú útočiť na ľudí, mŕtvi vstanú a pôjdu v moci temnoty.

 

1513. Od Pána Ježiša. 12.9.2001.

Místo : Východní Slovensko.

 

„Choď za svetlom, ktoré Ti cestu odkrýva a ďalej Ťa povedie duch svätý v tvojej moci. Volajte ma, ak, už nevládzete, budem stále pri Vás stáť. Nedovoľte satanovi posilniť sa. Keď je ťažko pomôžem Vám.“

 

1514. Genesis, pochopenie z rodu svätého. Od Ježiša Krista Nazaretského. 12.9.2001.

Místo : Východní Slovensko.

GENESIS
Pochopenie z rodu Svätého.
Od Ježiša Krista Nazaretského.

Svetlo kráča cestou a tmu nevidí, viera rastie žiarou svetla a tmu nezazrie, čistá je moc svätých a láska večná. Viedol som Vás roky a neopustím Vás kým svetlo kráča tmou. Žiara lásky nežiari preto, aby zničila tmu, ale aby naplnila vodou oceány a zrod života. Kráčať svetlom, znamená byť svetlom. Svetlo, ktoré kráča pred Vami, som Ja. Všetkých Vás počujem keď hrešíte, nariekate, alebo voláte, nikdy Vás neopúšťam. Vediem Vás už celé stáročia, nikdy Vás neodmietam a neklamem. Viem, že nechcete premárniť svoj život. Svetlo, ktoré v očiach zhasne, nejde ku mne, ale obráti sa inam. Tak buďte svetlom aj po smrti. Viesť Vás budem aj naďalej. Neopieram sa o Vašu bolesť, dávam Vám Lásku, ktorá neostarne. Choďte svetlom, ktoré Vám cestu odkrýva a ďalej Vás povedie Duch Svätý v mojej moci.

Volajte ma, keď už nevládzete, budem stále pri Vás stáť. Nedovoľte satanovi posilniť sa, keď je ťažko, pomôžem Vám. Rád Vás vidím po boku mojom a nechcem Vás opustiť. Nemusíte sa mi klaňať, ani klásť mi dary pred oltár. Čakám od Vás len to, čo som urobil ja pre Vás. Prekročte prach svojho utrpenia, dávam Vám silu, ktorá nemá medze. Prijmite dar, ktorý Vám dávam v myšlienke. Nestrácajte vieru v nás, ani v seba. Čakal som už dlho na túto chvíľu, keď Vám slová podám rukou človeka. Prichádzam dušou človeka k Vám, aby časť zo mňa bola i Vaša. Nestarám sa o ciele svojho Ducha, som Duchom Lásky a budem stále s Vami až do konca. Hovoril som Vám, keď budete z tohto chlebu jesť, budete žiť naveky.

Váš duchovný brat Ježiš.

 

1515. Ideológia nového láskyplného života ... 12.9.2001.

Místo : Východní Slovensko.

 

IDEOLÓGIA NOVÉHO LÁSKYPLNÉHO ŽIVOTA.

 

„PREBUĎTE NOVÚ IDEU PRE ZMYSEL ĽUDÍ S ŤAŽKÝM ŽIVOTOM. NEBOJTE SA OSUDU, CHOĎTE CESTOU, KTORÚ NEVIDÍTE, ALE PÁČI SA VŠETKÝM LÁSKYPLNÝM ĽUĎOM NA ZEMI. NEBOJTE SA, AKO ZAREAGUJÚ OSTATNÍ. NESTRÁNTE SA OD ŽIVOTA, ALE DAJTE SLOVU ŽIVOT AJ DUCHA, KTORÝ NÁS SPREVÁDZA OD NEPAMÄTI V ŤAŽKÝCH SITUÁCIÁCH A NIKDY V NÁS NEOSTÁRNE. NEBOJTE SA OD ČASU, LEBO ON PRACUJE PRE ENERGIU, KTORÚ PRIJÍMAME. DAJTE ŽIVOTU ZROD LÁSKY A NECHCITE VIAC. NEBOJTE SA NEPOKOJA, KTORÝ UŽ ČOSKORO ODÍDE. VERTE V POKOJ A LÁSKU, KTORÁ JE ZRODOM ŽIVOTA ČISTÉHO ČIŽE SVÄTÉHO. NECHCITE POZITÍVNU ENERGIU PRE SEBA SAMÝCH, PODAJTE SI RUKU S TÝM, KOHO BEZDÔVODNE URÁŽATE A ON VO VÁS VZBUDÍ ŽIVOT, KTORÝ STE SKORO STRATILI. NEMYSLITE NA VEKY A NECHCITE ŽIŤ LEN PRE SEBA, LEBO STÔL SVOJE HRANY NEOPUSTÍ. ŽITE ŽIVOT PODĽA VÔLE SVOJEJ, ALE NEKRIŽUJTE SLOVÁ JEŽIŠOVE. JE ČAS PLATIŤ DANE, KTORÉ NIE SÚ ŠTÁTNE. PRED ĽUĎMI SA SPOVEDAŤ NEMUSÍTE, ALE PRED ŽIVOTOM, KTORÝ VÁS VEDIE. NEBESKÉ BRÁNY NIKDY NIE SÚ ZAVRETÉ PRED ČLOVEKOM, ALE PRED SATANOM, KTORÝM SA ČLOVEKOM, ALE PRED SATANOM, KTORÝM SA ČLOVEK MÔŽE STAŤ. ŽIJETE PRETO, ABY STE POMÁHALI, A POMÁHATE PRETO, ABY STE NEBOLI ZATRATENÍ.

PEKELNÉ BRÁNY SA OTVORIA, AK NIKTO NIKOMU UŽ NIKDY NEBUDE POMÁHAŤ. MOŽNO SI MYSLÍTE, ŽE BUDETE SAMI, KTORÍ BUDÚ POMÁHAŤ INÝM, ALE MYŠLIENKOU TO ZHMOTŇUJETE. NECHCITE KONIEC SVOJ, LEBO NEUVIDÍTE RAJ, KTORÝ PRICHÁDZA V MENE SVÄTÝCH. JE ČAS ODMIETNUŤ SATANOVE LÁKADLÁ, KTORÉ NÁS ROBIA CHORÝMI. VLOŽTE SILU, KTORÁ NÁS VYKÚPI A DÁ NÁM RADOSŤ ZO ŽIVOTA. POŠLITE MYŠLIENKU INÝM, OD KTOREJ NEMÁTE STRACH A KTORÁ VÁS PREBÚDZA K ŽIVOTU. NENECHAJTE SI RADOSŤ LEN PRE SEBA SAMÝCH, LEBO RÝCHLO OSLABNE. BUĎTE V SÚLADE SO ŽIVOTOM, ALE DAJTE SÚLAD AJ INÝM, ABY POCHOPILI MOC POZITÍVNEJ ENERGIE. NEMUSÍTE ROBIŤ NIČ PRETO, ABY STE POSTÚPILI ĎALEJ. ALE OTÁZKA ZNIE : KAM CHCETE POSTÚPIŤ ? VY POŠLETE RADOSŤ INÝM, ALE AJ KEĎ JU NEVRÁTIA, POŠLITE IM JU ZASE, ALE NIČ OD NICH NEŽIADAJTE.

NENECHAJTE SA ZNIČIŤ MYŠLIENKOU, ŽE VY STÁLE POMÁHATE, A NIČ Z TOHO NEMÁTE. BEZDÔVODNE STRATÍTE SILU, KTORÚ CELÝ ŽIVOT PESTUJETE. NEMYSLITE SI, ŽE VY STE STVORITELIA SVOJHO ŽIVOTA, LEBO STRATÍTE AUTORITU, KTORÁ JE V NÁS STÁLE SILNEJŠIA. MYSLÍTE, ŽE POZNÁTE SVOJU DOBU ? VIETE NAISTO, ŽE NIČ NEDOKÁŽETE ZMENIŤ ?

TAK POZRITE NA OBLOHU AKO SA MENÍ TO, ČO NIKTO Z NÁS NESTVORIL A PREDSA SA TO DÁ OVPLYVNIŤ. NAPRÍKLAD – JEDEN ČLOVEK POŠLE INÉHO, INÝ STVORÍ ZÁPOR PRVOTNEJ MYŠLIENKY A UŽ TO JE INÉ. NEPOSIELAJ NIKOHO NIKAM, CHOĎ CESTOU SVOJOU A POMÁHAJ, KEĎ MÔŽEŠ. SILA DUCHA NESPOČÍVA V LOGIKE, ALE LOGIKA DÁVA ZMYSEL PRE STVORENIE NOVEJ IDEI. NEHOVORTE INÝM LEN TO, ČO ROBIŤ NEMAJÚ, ALE POMÔŽTE IM TO AJ PREKONAŤ, KEĎ VIETE, ŽE TO PRE NICH NIE JE ĽAHKÉ. KEĎ VÁŽNE NEVIETE AKO IM POMÔCŤ, STAČÍ KEĎ BUDETE NA NICH MYSLIEŤ POZITÍVNE A V MYŠLIENKE IM POSIELAŤ POZITÍVNU ENERGIU, ALE NIKDY IM NEHOVORTE, ŽE TO PRE NICH ROBÍTE. IDEOLÓGIA NOVÉHO LÁSKYPLNÉHO ŽIVOTA SPOČÍVA V RADOSTI, KTORÚ MÁME ROZDÁVAŤ A PRIJÍMAŤ. NEMÁTME SA STARAŤ O TO, ČO POTOM, ALE O TO, ČO JE DÔLEŽITÉ V DNEŠNEJ DOBE.“

 

1516. „bee, bee ... “ 13.9.2001.

Místo : Pardubice.

(Zasláno e-mailem)

Zdravim Vas,

taky jste u vytrzeni z toho, jak pocetne je stado bekajicich a vydesenych ovci a jake to jsou loutky ? Budu uprimny, kdyz reknu, ze jsem si myslel, ze populace neni tak manipulovatelna, ale tohle ! Tohle predcilo vsechna ma ocekavani. Jak malo staci, aby se z lidi stalo ustrasene stado, ktere nekdo, doslova s lehkosti, vodi tak, jak uzna za vhodne.

Tragedii neni utok na newyorkske budovy, ale tupost a ovladatelnost sirokych mas lidi. Vite, casto jsem si rikal, ze ovladat lidi nebude snadne. Myslel jsem si, ze to bude zdlouhave, svizelne a narocne, ale tahle mala demonstrace ukazala neuveritelny rozsah, jakym lidi ovladat lze. Mozna je to zpusobeno tim, ze takovym nejsem a takoveto mysleni se mi odcizilo, ale ja se divam kolem sebe a mam pocit, ze ziju v jinem svete nez masy lidi okolo mne. Kolem mne se ozyva zmatene “bee, bee” a ja se ptam, je to skutecne mozne ? Je to opravdu tak snadne ?

Jak proste je ovladnout masy. Jak snadno veri lide tomu, co se jim predklada. Americane a nejen oni jsou ted ochotni udelat cokoliv jen proto, aby byli dopadeni “teroriste”. Nepochybuji o tom, ze brzy bude prijat v USA (a nejen tam) zakon, ktery, ve jmenu ochrany pred terorismem, oklesti obcanska prava a lidskou svobodu. A vsechny ty vydesene ovecky to s radosti odbekaj. A tak to pujde dal a dal. Az ... kdo vi, jak to skonci. Pro ty ovecky asi dost mizerne, ale ... je to jejich volba a takove budou i nasledky, to vime dobre.

Casto jsem si rikal, jakym zpusobem bude provedeno, aby siroke masy souhlasili s oklestenym vlastnich svobod. Ted odpoved zname. Je smutne vnimat, kam lidi zavede vlastni nezodpovednost a presvedceni, ze svuj zivot nekontroluji.

A media ? Jak bajecny nastroj k vytvareni davove psychozy. Par peknych fotek a je to. Az prilis teatralni utok letadlem v primem prenosu ! Tak dokonala rezie. Tak do oci bijici nepochybnost o tom, za jakym ucelem se vse stalo a presto to nikdo nevidi. Inu, kdo nema usi k slyseni a oci k videni, nic nepochopi.

Jak snadne je hrat na struny strachu a nenavisti. Prakticky cely svet se stal hracim nastrojem mocichtivych a jak hraje ? !

Symfonie zlosti a touhy po pomste. Tak funguje negativni stav, tak to vypada, kdyz v zivote chybi zodpovednost.

Je zvlastni, ze mnou neotrasla samotna skutecnost, ale az reakce lidi na ni. Pokud je toto jen zacatek, pak jakekoli nase predstavy o tom, ceho jsou lide ovladani strachem a nenavisti schopni a jakych nasledku se jim dostane, blednou pred jevy budoucimi. Pro tento svet a jeho lidi neni snadne cesty zpet a hra bude dohrana az do hořkeho konce.

Jak strasliva musi byt sedlina lidske duse, ktera se vzda vseho dobreho a dojde az na pokraj duchovni zkazy ! Pokud je toto jen zacatek, konec musi byt priserny. Asi ale takovy byt musi, aby to vsichni pochopili.

A jak lide vyjadruji “solidaritu” tim, ze chodi na Vaclavak a zapaluji svicky. Proboha, to je neuveritelne divadlo. Nikdy bych neveril, ze je to mozne. Jak efektivne funguje davova psychoza. Jak se lide boji dokonce i u nas, a to se u nas nic nestalo. V New Yorku nevybuchlo letadlo, ale obrovska vlna strachu, ktera objela cely svet. A ty nazory lidi typu: ”Jakekoli opatreni k dopadeni viniku je nezbytne”. Nebo: ”Udelame cokoliv !” Ma ty prostoto, mile ovecky, jdete na porazku a nejen ze to netusite, ale jeste strkate reznikovi nuz do rukou. Ani nevim, jestli se mam smat nebo plakat. Je to sileny, proste sileny.

A jak se americka administrativa tvari zdrcene, pry selhani tajnych sluzeb. Ach jo, ach jo, kez by vice lidi videlo za kulisy. A pritom by lidem stacilo tak malo, jen se stat zodpovednymi.

Jen si kladu otazku, co to znamena pro nas. Rekl bych, ze tato udalost ma vyslovene selektivni ucinek a moc dobre se na ni pozna, jake je ci nitro. Je doslova rozkosne, jak lide nahle tvrdi, ze je cela zalezitost stmelila a touzi po dopadni pachatelu. Ano, stmelila, ale ve strachu a nenavisti. Jsou porad stejni, jen ted para zloby unika jinym ventilem. A kdyz umi nekdo vypustit paru spravnym ventilem, dokaze masy ovladnout jednou rukou.

Zustava jeste otazky, co my s tim. Kdyz jsem vnimal nove americke zakonodarstvi (mam na mysli ten clanek o povinnosti implementovat vladou schvalene cipy do veskereho softwaru a hardwaru, mimochodem, to uz vymysleli Rekove a rikali tomu Trojsky kun) je zrejme, ze to pujde jeste dal a vice a vice budou omezovany osobni svobody a “nezadatelna” prava. Co my s tim ? Jako pravnik si uvedomuji, ze pravo bude a je tim institutem, kterym se vse prosadi. Snad proto jsem se stal pravnikem (coz jsem si tehdy neuvedomoval). Lze proti prijimani takoveto legislativy neco delat ? ! kdyz se mi praktiky negativniho stavu hnusi a chtel bych jim branit sebelip, nikdy se to nepodari. Branit druhym v jejich zkusenostech nesmim a vic nez porazit zlo v sobe samem nelze. Neni mozne neustale chranit lidi pred jejich vlastnimi volbami a je nezbytne, aby prozili to, co zaseli. To bude teprv tragedie, ale zabranit tomu nelze. To mohou jen lide sami ... v sobe.

Pak tedy budme svedky udalosti nadchazejicich a nezbyva nam nez prinaset tu trochu svetla do tmy tohoto sveta.Kroutim nevericne hlavou ... rikal jsem si, vzdyt v lidech nejake to dobro vzdycky zustane ... ted vim, ze kdyz se zahraje na tu spravnou strunu, tak nezustane. Kdyz jsem se premyslel o reakci lidi kolem sebe, vytanul mi na mysli jeden citat z Bible, jehoz smysl mi unikal, ale ktery je ted vic nez zrejmy:

A když otevřel pečet sedmou, stalo se na nebi mlčení, jako za půl hodiny.” Zjeveni 8:1

Nedivim se, kdyz bylo ukazano, co je negativni stav a kam jeho povaha smeruje, ze bylo na nebi mlceni, jako za pul hodiny (samozrejme vnimajice vnitrni smysl). Nechapal jsem, jak mohlo na nebi nastat mlceni. Ted chapu.

Kdyz jste mi volal, moc jsem toho jeste nevedel a vytvorit si nazor a celou situaci pochopit a hlavne vnimat reakce ostatnich lidi, chvilku trvalo. Proto Vam ted posilam email. Jste jediny, s kym mam kontakt a kdo to chape.

S pozdravem a pranim vseho dobreho, vas pritel.

 

www.universe-people.cz

www.universe-people.com