obr447.gif (52580 bytes)

 

obr688.gif (143924 bytes)

 

Obr286.gif (102117 bytes)

 

 

OVLÁDAJÍ VÁS !

Milí lidé,

Je načase vám oznámitVAŠI SITUACI a informovat vás o VAŠÍ POZICI v rámci LOUTKOVÉHO SYSTÉMU zde na planetě Zemi ve 3. dimenzi. Už bylo dost ohlupování lidí vědci, úředníkya jinými VNĚJŠÍMI strukturami.

MYŠLENKY, KTERÉ MÁTE, NEJSOU Z 95 %VAŠIMI MYŠLENKAMI (co do vzniku a původu), ALE MYŠLENKAMISOUSTAVNĚ, SYSTEMATICKY A RAFINOVANĚ VYTVÁŘENÝMI, ŘÍZENÝMI A DODÁVANÝMI DOVAŠÍ PSEUDOMYSLI (uměle vytvořená mysl fyzického těla)NEGATIVNÍMI MIMOZEMŠŤANY, NEVTĚLENÝMI – ZLÝMI DUCHY,ALE PŘEDEVŠÍM VTĚLENÝMI (vjiné dimenzi)NEJČASTĚJI JEŠTÍRKY (černoocí mimozemšťanés ještěrčí vnitřní strukturou těla živící sevaším strachem – hrubovibrační energií) A DALŠÍMI ENTITAMI – POD TAKTOVKOUPSEUDOTVŮRCŮ – ŠÉFŮ NEGATIVNÍHO STAVU. VÁŠ MOZEK, NERVOVÁSOUSTAVA A SEXUÁLNÍ OBLAST JE ZCELA „PŘEDRÁTOVÁNA“ BĚHEM STAMILIÓNŮ LET TRVAJÍCÍCH FABRIKACÍ ZVÍŘAT A LIDÍ TĚMITOPSEUDOTVŮRCI. SAMOTNÝ MOZEK POUŽÍVÁTE JEN NA NECELÝCH 5% (VĚTŠINOU ZVÍŘECÍ ČÁST), TÉŽ PŘEPŮLENÍ MOZKU ANEOBNOVOVÁNÍ MOZKOVÝCH BUNĚK JE DÍLO PSEUDOTVŮRCŮ (nikoli Stvořitele Prvotního všeho a všech).

VAŠIMI MYŠLENKAMI SE STÁVAJÍ Z VAŠÍSVOBODNÉ VŮLE TÍM OKAMŽIKEM, KDY TYTO MYŠLENKY, NÁSILNĚ VLOŽENÉ VSTŘIKYNEGATIVNÍMI ENTITAMI, PŘIJÍMÁTE ZA SVÉ A PRACUJETE S NIMI. FYZICKÉ TĚLO JEDNÁ DLE NICH JAKO LOUTKA PRÁVĚ ZEZMÍNĚNÝCH 95 % (průměr). TEDY, JEN 5 % MYŠLENEK A ČINŮPOCHÁZÍ ODJINUD – OD VAŠEHO PRAVÉHO ZAPOUZDŘENÉHO DUCHASKRZE VAŠI PRAVOU ZAPOUZDŘENOU DUŠI(obr. 448, 449, sdělení 1561, 1565-7, v pouzdrech jeminimální otvůrek k přežití, viz film MATRIX), OD VESMÍRNÝCH LIDÍ SILSVĚTLA A OD STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH.

TATO SITUACE SE TÝKÁ CCA 95 % VŠEHO LIDSTVA NAPLANETĚ ZEMI. TÉTO PASTI NEGATIVNÍHO STAVU SE LZE VYSVOBODIT PO VLASTNÍ VOLBĚ ZE SVÉ SVOBODNÉVŮLE JEDINĚ LÁSKOU A NÁPOMOCNI JSOU VÁM POZEMŠTÍ PRACOVNÍCI SVĚTLA(nenápadní), VESMÍRNÍ LIDÉ A STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH. NEZASAHUJÍ DOVAŠÍ SVOBODNÉ VŮLE ! VŠICHNI VÁS MOC MILUJÍ A ČEKAJÍ TISÍCE A MILIÓNY LET NAVÁŠ NÁVRAT DOMŮ, DO PRAVÝCH SVĚTŮ PRAVÉHO STVOŘENÍ – NEBE, KDE JSTE BYLIPŮVODNĚ LÁSKOU STVOŘENI ČISTÝMI STVOŘITELEM PRVOTNÍM ! VÁŠ STAV NENÍTRVALÝ, ALE DOČASNÝ, KVŮLI DŮLEŽITÉMU DUCHOVNÍMU POUČENÍ VŠECH.

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETEV DOSTATEČNÉM ROZSAHU PŘES 5000 STRAN A 1000 OBRÁZKŮ (včetně stovek portrétůVesmírných lidí) NA INTERNETU www.vesmirni-lide.cz a www.cosmic-people.com , COŽ JSOU Z 90 % INFORMACE PŘIJATÉ OD STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH AVESMÍRNÝCH LIDÍ SIL SVĚTLA SKRZEVÍC NEŽ 100 POZEMSKÝCH PRACOVNÍKŮ SIL SVĚTLA NITERNOUKOMUNIKACÍ Z CELÉ PLANETY ZEMĚ, KTEŘÍ NEJSOUNIJAK VNĚJŠNĚ ORGANIZOVÁNI.ŽE JE O TYTO DŮLEŽITÉ INFORMACE VELKÝ ZÁJEM SVĚDČÍ POČETVSTUPŮ – 150 000 CZ A 50 000 EN.

ŘÍKÁTE SI, ŽE JSTE SVOBODNÍ – TÍMTO VÁM VYVRACÍME VAŠI PŘEDSTAVU SVOBODY, VE SKUTEČNOSTI SE JEDNÁ O PSEUDOSVOBODU – STAV UMĚLEZFABRIKOVANÝ SKRYTĚ TĚMI, KTEŘÍ VÁS OVLÁDAJÍ – PSEUDOTVŮRCI. JSOU V TOMMISTŘI, CVIČILI SE V TOM MILIÓNY LET NA STATISÍCÍCH PLANETÁCH ZÓNYVYMÍSTĚNÍ (černé vesmíry).

ŘÍKÁTE SI, ŽE MÁTE DEMOKRACII – TÍMTO VÁM VYVRACÍME VAŠI PŘEDSTAVU DEMOKRACIE, VESKUTEČNOSTI SE JEDNÁ O PSEUDODEMOKRACII.

NA TÉTO PLANETĚ ZEMI SE Z 6,5MILIARD LIDÍ JEJICH DUŠE INKARNOVALY V POČTU:

(A)

900 MILIÓNŮ DUŠÍZ PRAVÝCH PLANET (kde jsou i Vesmírní lidé)  PRAVÉHO STVOŘENÍ (zónaumístění) S POZITIVNÍM POSLÁNÍM – LÁSKYPLNÝ ŽIVOT

(B)

4,5 MILIARDY DUŠÍ ZESVĚTŮ TEMNÝCH (zóny vymístění) S NEGATIVNÍM POSLÁNÍM

(C)

1 MILIARDA PRAVÝCH LIDSKÝCH TVORŮ(zfabrikovaných zde na Zemi) ZE SVĚTŮ TEMNÝCH (zóny vymístění) S NEGATIVNÍMPOSLÁNÍM

(D)

65 MILIÓNŮ NEUTRÁLNÍCH LIDSKÝCH TVORŮ (1 %z celé populace), KTEŘÍ NEZÁVISLE ZOBRAZUJÍ SKUTEČNÝ STAV NA PLANETĚ ZEMI

S láskyplným pozdravemSvětelný pracovník a Vesmírní přátelé Sil světla.

 

PLANETA ZEMĚ JE DŮLEŽITOU POKUSNOU LABORATOŘÍ

PRO CELÉ STVOŘENÍ, KDE LIDŠTÍ TVOROVÉ ZOBRAZUJÍ

V BLÁZNIVÉM PODNIKU TY NEJNEMOŽNĚJŠÍ VOLBY

A POSKYTUJÍ ŽIVOU ODPOVĚĎ NA ŽIVOTNĚDŮLEŽITOU OTÁZKU:

JAKÉ JE TO BÝT BEZ DUCHOVNOSTI,

BEZ SPOLUPRÁCE SE STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHOA VŠECH.

-----

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS.

Viz Nové zjevení a dalšídoporučené zdroje na www.vesmirni-lide.cz .

PS: SLEDUJTE FILMY: NESMRTELNÁ TETA, KONTAKT, PÁTÝELEMENT, PRAVDIVÝ PŘÍBĚH, MISE NA MARS, AKCE BORORO, STAR TREK, ZÁMOTEK (2 díly) – COCOON, MĚSTOANDĚLŮ - CITY OF ANGELS, NENAROZENÝ, BĚLÁSEK, VIDLÁCI, BLESK, JAK PŘICHÁZÍ SNY,BAMBI - I. II. DÍL - ruská pohádka 1985, PRINC A VEČERNICE - dle pohádky OSLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU, Božena Němcová, O ZTRACENÉ LÁSCE, IRSKÉ TANCE – MICHAEL FLATLEY`S.
LETÁK PŘEDÁVÁME TISÍCŮM LIDEM, VČETNĚ MÉDIÍM     30.5.2002     Viz sdělení 1602.

 

obr678.gif (61047 bytes)

 

obr680.gif (68768 bytes)

 

obr682.gif (31355 bytes)

 

obr684.gif (41650 bytes)

 

obr686.gif (44661 bytes)