Milí přátelé,

Řada z Vás se obrací na mne s prosbou možnosti sponzorování naší činnosti v oblasti

šíření našich informací světelných.

Naše práce pro lidi a Stvořitele našeho představuje tisíce hodin promyšlené a procítěné činnosti pod vedením Stvořitele prvotního všeho a všech a dále našich vesmírných přátel. V prostředí, kde Síly temna (hlavně ještírci) používají nejpropracovanějších ovládacích programů, jaké kdy byly v tomto Vesmíru vytvořeny při jejich IQ 200 ! Šíření našich informací je nyní již plně závislé na spoluúčasti lidí, neboť naše činnost není výdělečná a má charakter osvěty a duchovní obrody planety Země.

Finanční prostředky jsou použity hlavně na tisky knih (vznikly určité nutné skladové množství jednotlivých dílů knih) a dále na překlady do cizích jazyků. Překlady k dnešnímu dni (14.3.2000) představují hodnotu cca 150 000 Kč (na internetu) a ty budou dále rozšiřovány.

Proto, pokud se chcete podílet touto formou energie na této důležité činnosti, je Vám k dispozici moje adresa k zaslání finančních prostředků:

IVO A. BENDA      MOBIL: 0603 - 491600

P. O. BOX 51       470 06      ČESKÁ LÍPA

CZECH REPUBLIC

Pro ty, kteří peníze poštou neposílají, můžete použít
služeb bankovního převodu na můj účet
u ČSOB:

A) v Korunách českých (Kč) – platby v tuzemském korunovém platebním styku:
 
8010-0205138783/0300

B) v Korunách českých (Kč) – platby ze zahraničí:
 
ČSOB, pobočka Česká Lípa, Mariánská 216, 470 01 ČESKÁ LÍPA
Swift CEKO CZ PP LIB
 
8010-0205138783/0300

C) v cizí měně:
 
ČSOB, pobočka Česká Lípa, Mariánská 216, 470 01 ČESKÁ LÍPA
Swift CEKO CZ PP LIB
 

13878010/0300

Tento příjem je veden řádně v mém účetnictví.
!
Prosím o paralelní zaslání zprávy na můj mobil buď hovorem nebo SMS zprávou kvůli kontrole a bude Vám zaslána
smlouva o poskytnutí daru.
!

Forma spoluúčasti zde uvedená je jedním ze způsobů plnění si svého poslání, které jste si někteří z Vás milí přátelé svobodně vybrali před tímto zrozením a dali slib Stvořiteli našemu milovanému.

Vše probíhá krásně a hladce podle nejčistšího plánu našeho Stvořitele milovaného.
Dosavadní množství světelných informací je dostatečné, jde jen o další masivní šíření po planetě Zemi a nabourat tak od základů ovládací marketing černých triček na okrádání pozemšťanů o jejich energii.

Děkuji všem za spolupráci a zdravím všechny ty, kteří se jakkoli podílejí na šíření našich informací.

S láskou a úctou   Ivo A. B E N D A.