A MI NYITOTT SZÍVÜNK AZ, AMI

MEGVÁLTOZTATJA A VILÁGOT ÉS MINKET IS

Ez is a feltétele a kapcsolatteremtésnek az Űrbéli emberekkel - lásd a kontaktus feltételeit.

www.universe-people.cz

Információk Ivo A. Benda mérnök előadásairól.

1999 május 18.

Az Űrlények, akik mentális testeikben veszik fel velünk a kapcsolatot, többnyire az 5. dimenzióból származnak. Űrhajóikat védőpajzsokkal álcázzák. Érthető okokból kifolyólag nem mutatkoznak, hogy ne okozzanak zavart akkor, amikor az emberek még nincsenek felkészülve erre a találkozásra.
Az Űrlények csak akkor mutatkoznak nekünk, ha bolygónkon a durva vibrációk 50 % alá csökkennek (most kb. 82 %) és ugyanakkor emberek tömegei fogják kívánni e kapcsolat létrejöttét. Máskülönben nem.

A Világegyetemben nem létezik olyan bolygó, amelyik ne lenne a Fény erői felügyelete alatt , akik a Teremtőnek dolgoznak, az Ő alkotó tervei szerint.

Élet a fejlett bolygókon

Egy evakuációs kutatóhajó adatai, mely egy bizonyos szektort felügyel:

magasság : 80 m (7 emelet - 3 dolgozószint, 1 természet, 3 pihenőszint)
átmérő : 1 500- 750 m (elipszis)
személyzet : 600 lény, a parancsnok helyettese Pleja, 3 órás műszak
a Föld felett : 45-130 km a földfelszín felett - standard operációs tér
más hajók : különféle személyzettel irányított vagy távirányítású kutatóhajókat küldenek ki

A Föld bolygó

(itt már elő vannak készítve az életfeltételek, de csak a szellemileg fejlett egyének számára).
A Nap 1998 januárjában lépett be ebbe a foton-sávba. A belépési folyamat 2001 - ben fog befejeződni.

A DNS spirálok

A kontaktőrök, akik kapcsolatban vannak a Kozmikus emberekkel, a Fény erők szellemi lényeivel

 

A globális tisztulás veszélye - a Föd “katasztrófái”

Gyíkok (a Sötétség erői, vannak ott más fajok is)

- Negatív kozmikus entiták, akik nem tartják tiszteletben a Kozmikus törvényeket – a Teremtő törvényeit és ezért ki voltak zárva a Kozmikus konfederációból. Őket  magatartásuk definiálja nem a fajuk!
- Nem ismerik a szeretetet. Emberrablásokat végeznek bolygónkon olyan emberek esetében, akik ezt lehetővé teszik saját negatív gondolkodásmódjukkal.
- A 4. dimenzióban élnek, de egyes magasabb dimenzióban is, aszteroidákon, üstökösökön és a Földön is (a Föld 4. dimenziójában).
- Gondolataikkal befolyásolnak minket. Már a puszta róluk szóló információ befogadása is csökkenti vibrációs szintünket, és növeli az elrablás valószínűségét. Vigyázat a könyvekre, filmekre, melyek róluk szólnak! Azonnal látnak minket monitoraikon és be tudnak határolni.
- Mellkasukban egy kristály helyezkedik el, mely az emberek félelme vételére van kiképezve. A mi félelmeink és szorongásaink számukra élelem. Éppen ezért az utóbbi 300 000 évben szándékosan gerjesztik bennünk ezeket az emóciókat. Ez a folyamat a múltban és a jelenben is zajlik vallások, egyházak, kormányok, tudomány, oktatás által, melyeket befolyásuk alatt tartanak.
- Mindent megtesznek annak érdekében, hogy tönkre tegyék bolygónkat és aztán elfoglalják, mert az elpusztított bolygókon érzik magukat otthonosan. Másképp képtelenek a létezésre. Saját bolygóikat már régen elpusztították.
- 1998 januárjától meg van tiltva jelenlétük a Földön. Abban az esetben, ha nem veszik figyelembe a tiltást, azonnal ártalmatlan energia-nyalábbá változtatja, esetleg eliminálja őket Astar Nagy kozmikus flottája.
- Civilizációnk nagymértékben a Sötétség erői uralma alatt van ezernyi irányitóprogram által.
Negatív gondolkodásunkkal az egész Világűrből, mint a mágnes idevonzottuk őket. Saját érzéketlenségünkkel mi magunk engedélyezzük leigázásunkat. Inteligenciánk alkalmazásával nincs semmi esélyünk velük szemben, mert a mi IQ 100 az övék pedig 200.

  • A negatív befolyások ellen védelemként naponta képzeljünk el magunk köré egy szeretetteli aranyszínű burkot egy kilométeres távolságig, vagy tojásalakút (kezdők), vagy henger alakút (haladók, hogy kapcsolatban maradjanak az Űrrel).
  • Bolygónkon a természet kivételes és egyedüllálló – egy információs adatbázis, ún. Élő könyvtár.
  • Az emberek többségének, sajnos a rossz csak akkor tűnik igazán rossznak, ha személyesen őket érinti.
  • Egyes életek tapasztalatai által az emberi lény tökéletesedik. A Földön vannak emberek, akik pld. már akár 900-1100 ezer életet tudnak maguk mögött (ők a fejlettebbek) vagy 400 ezer életet (lelkileg kevésbé fejlettek), ebből a mennyiségből mindig kb.1500 élet kötődik egy bolygóhoz.
  • Mihelyt az ember magába fordul és a problémái okát önmagában és nem a környezetében keresi, ez számára nagy előrelépést jelent.

Mi a lelkifejlődés

A lelkifejlődés az egyedüli módja annak, hogy az ember kihasználjon minden információt és képességet, amely rendelkezésére áll. Ez azt jelenti, hogy:

- A Kozmikus törvényekkel összhangban fog élni, elsősorban szeretetet sugároz, pozitívan gondolkodik, stb.
- Tanulni fog és ismereteket gyűjteni.
- Az életéből le fogja vonni a szükséges következtetéseket.
- Saját maga és más tetteiből levonja a tanulságokat (elsősorban a sajátjaiból).
- Segíteni fog más lényeknek.
- A lelkifejlődésnek nem feltétele a tanfolyamok, iskolák és előadások látogatása.
- A lelkifejlődésnek nagyon jó módja az, ha az ember hadja magát vezetni a Kozmikus emberekkel és a Fény erőihez tartozó szellemi lényekkel.

Hogyan érjük el lelkifejlődésünket

Lelkifejlődésünket avval érjük el, hogy kiküszöböljük a negatív cselekvést és gondolkodást (durva vibrációk) és szeretetet sugárzunk (finom vibrációk). Megbecsüljük önmagunkat és más embereket, az állatokat, a természetet és a Földet. A továbbiakban aztán:

- ne használjunk durva szavakat, (vigyázat, a  “szörnyen” szó igen durva vibrációjú, még ha nem is közönséges)
- ne legyünk irigyek és féltékenyek
- ne bosszankodjunk
- a lehető legkevesebbet gondoljunk a pénzre, ne függjünk a vagyontól
- tartsuk tiszteletben a bolygónkat, ne harácsoljunk. Egy embernek nincs szüksége pld.2 házra, 2 autóra, stb., mert ezeknek az előállításához szükséges alapanyagok a Földből származnak, és ez pazarlás.
- tanuljunk meg a dolgok felett lenni, hogy semmi se tudjon minket kibillenteni az egyensúlyunkból
- ne engedjük, hogy bárki is uralkodjon rajtunk
- ne akarjunk másokon uralkodni
- legyünk tapintatosak, segítsünk a gyengébbeken és a rászorulókon
- ne vonjuk magunkra minden áron mások figyelmét (evvel elvonjuk mások energiáját)
- senkinek semmit ne szabjunk meg, ne kényszerítsünk rá semmit másra
- legyünk toleránsak, és megértőek
- a sex és az erotika se legyen szeretet, szerelem nélküli
- ne együnk húst, ne cigarettázzunk, ne igyunk alkoholt
- ne nézzük az erőszakkal teli filmeket (akciófilmek, katasztrofikus és háborús filmek), a földönkívüliek általi elrablásokról szóló filmeket. Ugyanez a könyvekre is érvényes.
- ne tartsunk otthon erőszakról szóló könyveket, erotikus magazinokat – durva kisugárzásuk van
- igyekezzünk, hogy mindig nyitottak legyünk az igazán jó minőségű információk befogadására.

 

Kozmikus törvények

A legfontosabb kozmikus törvény a Tiszta szeretet törvénye:
Ha más lénynek energiát adunk, sokkal többet, mint amennyit átadtunk, kapunk vissza a Teremtőnktől.

Ezáltal növeljük lelkiszintünket.

A fejlődés törvénye:
Ha egy fejlettebb lény segít egy kevésbé fejlett lénynek és minden más élőlénynek annak lelkifejlődésében,
ezáltan önmagának is segít, mert növeli saját lelki vibrációs szintjét.

Ezoterikus törvény:
A hasonló vonzza a hasonlót.

Az inteligencia (bölcsesség) törvénye:
A fejlett lények tudatosan elismerik az Elsődleges Teremtőt, minden és mindenki Teremtőjét.

A karmikus törvény:
Elősegíti a lény lelki fejlődését az élet iskolájában. A továbbhaladás a tananyag megértésétől,elsajátításától függ. Ha valamivel nem boldogul az adott életben,  valamelyik következő élete során kap újra lehetőséget, hogy megoldja ezt a problémát. Az ember alkotó. Saját karmáját alakítja negatív vagy pozitív értelemben.

Az inkarnáció törvénye:
Azokra a lelkekre érvényes, akik eltávolodtak a Teremtőtől. Kénytelenek újból anyagi vagy féláttetsző testbe születni mindaddig, amíg a Teremtővel és törvényeivel szemben elkövetett bűneiket meg nem bűnhődték. Az ilyen inkarnációból több millió van. Az emberi inkarnációt legalább 8 millió más inkarnáció előzi meg ásványi anyagok, növények és állatok testében.

A szabad akarat törvénye:
A tudatos lény szabad lény, kinek joga van szabad döntéseket hozni, és senkinek sincs joga őt ebben korlátozni és uralni. (Földünkön nagymértékben befolyásolnak minket a Sötétség erői – evvel sértik a Kozmikus törvényeket. Az emberek viszont szabad akaratukból hadják magukat befolyásolni – politika, médiák, tudomány, stb.) A fejlettebb civilizációknál tilos a kevésbé fejlett civilizációk életébe való beavatkozás.Kineziológia

Olyan metódusról van szó, mely segítségével az embert teljesen éber állapotban bloktalanítani lehet az előző életei elemzése alapján. A jobb és a bal agyfélteke szinkronizálása következtében megindul a lelki fejlődés. Azáltal, hogy az ember testében el voltak távolítva a blokok, melyek akadályozták az energia helyes árámlását, az ember tökéletesebbé válik.

Televízió

Az egyes televiziók jelenlegi adásainak hány százaléka képezi a durva vibrációk sugárzását:
TV NOVA – 90 % - a Gyíkok irányító programjai (az épület egy volt zsidó temető helyén áll, ahol
összegyűltek a múltból az alacsony lelkek , bevezető bejátszás az aszteroidákkal (a Gyíkok ott élnek), robbanás – pusztítás, vörös színű szalag – irányító program a tojásban (az óramutató forgási irányával ellentétesen).
TV PRIMA – 35 %, ČT1 – 25 %, ČT2 – 20 %.
Csehországban a tévénézők 80 % van leterhelve durva vibrációk sugárzásával (az előzőkhöz még hozzá kell számítani a helyi tévéállomások adásait és a külföldi tévéállomásokat is!)


Az Világegyetem hierarchikus elrendezése

Az Elsődleges Teremtő (Legmagasabb Teremtő, Isten – Lélek)

- minden, ami létezik, ősmatéria, ősenergia, fény, a legmagasabb szintű intelligencia
- az egész Teremtés az Ő alkotása, az összes lény Belőle ered és újból Hozzá tér vissza
- az Elsődleges Teremtő a Kozmikus törvények által alkot meg mindent. Ezek a törvények 100 %  működnek
- teremtése által ismeri meg Önmagát
- az Ő alkotását nem csak ez a materális világűr képezi, hanem sok más világűr is, melyekkel
csak egy közös vonásunk van, éspedig a mozgás. Minden másban kölönböznek.
- fel lehet venni Vele a kapcsolatot, ha az ember megtalálja a Hozzá vezető utat. A továbbiakban
már Ő vezeti az embert, ami gyönyörű és harmonikus.

Minden egyes Világűr teremtői
- mindent átható szeretetteli fénylények
- részeit alkossuk, mint minden más is, ami ebben a világűrben jelen van
- gyermekeinek szólít minket

A Kilencek tanácsa
- fénylények
- ezt a materiális világűrt irányítják (12 dimenzió, paralel világűr) a Teremtő alárendeltjeiként

Ennek a galaxis-csoportosulásnak a Magas tanácsa (a Szűz csillagképben)
- a galaxisok csoportosulásának átmérője 50 millió fényév
- a  Magas tanács a  M87 galaxis közelében helyezkedik el

A helyi galaxis-csoport Magas tanácsa
- az Andromeda M31nagy galaxisban van a székhelye
- e helyi galaxisok csoportját 30 galaxis alkotja

Minden galaxisnak megvan a saját Magas (Fény) tanácsa (a mienk a Vízöntő csillagképben található)
- a mi galaxisunkat, ahol a  Földünk is található, Tejútnak nevezzük
- 150 milliárd napja és 115 milliárd naprendszere van, ezen belül 5 millió a Fény erőihez tartozó
bolygó. Ezekből 2 millió bolygó tagja a Bolygók kozmikus konfederációjának. A Magas tanács
irányitása alatt vannak.
- a  Magas tanács tagjai fénylények
- a mi galaxisunk Fény tanácsának legidősebb és legtekintélyesebb tagja Gorloj
- a Fény tanács következő tagja Orton, aki egyben a galaxisunk Szellemi jótállója
(Messiás, Budha, Jézus – az Ő földi inkarnációi az utóbbi 2000 évben)
- a Fény tanács következö tagjai Arahat Athersata, Arton

Minden fejlett (anya) bolygónak van egy planetáris kormánya, melyet a Vének tanácsa (a Bölcsek tanácsa ) képvisel
- a Planetáris kormány alá van rendelve az adott galaxis Magas tanácsának
- egyetlen nyelv
- a bolygóval összefüggő problémakörrel foglalkozik
- kommunikál más bolygókkal

Az Űrben a különböző dimenziókban a bolygók 5 % - át lakják civilizációk

Holdak, bolygók, napok, galaktikus napok, kozmikus napok, szellemi napok – ezek mind intelligens, különböző szinteken lévő szeretetteli lények. Nem halott mechanikus testek, ahogy ezt a mi materialista tudományunk állítja!

Közelebbi információkat az világűr hierarchiáit illetően a “Tajemství kosmu” (A világűr titkai), Adelma Vay, 1996, Santal könyvben és a “Tanulságos beszélgetések a barátaimmal a világűrből II.”-ben, Az űrök teremtése részben, Ivo A. Benda, 1999, találhatók.

A Fény erői által ajánlott információs források

Irodalom:

1) UFO: KONTAKTY (UFO KONTAKTUSOK), Hesseman, 1992, Etna kiadó (50 kontaktus lényges beszámolókkal)

2) UFO:... A PŘECE LÉTAJÍ (UFO: ... ÉS MÉGIS REPÜLNEK), Quido Moosbrugger, 1993, Etna kiadó (Plejádabeliek az Erra bolygóról személyes kapcsolatban Eduard Albert Meierrel, az Errabeli civilizáció részletes leírásaval)

3) ANDĚLÉ V HVĚZDNÝCH LODÍCH (ANGYALOK A CSILAGHAJÓKBAN), Giorgio Dibitonto, 1992, Verité kiadó( személyes kapcsolatok Olaszországban)

4) UVNITŘ VESMÍRNÝCH LODÍ (AZ ŰRHAJÓK BELSEJÉBEN), George Adamski, 1993, Star kiadó (kapcsolatok a Vénuszbeliekkel)

5) POSELSTVÍ LIDSTVU I. díl (ÜZENET AZ EMBERISÉGNEK I. rész), Borupi szellemi iskola, Orton, 1995, EKO-konzukt kiadó (Orton, Galaxisunk szellemi jótállója üzenete, melyet 30 évvel ezelőtt rögzítettek)

6) POSELSTVÍ LIDSTVU II. díl (ÜZENET AZ EMBERISÉGNEK II. rész), Borupi szellemi iskola, Orton, 1996, EKO-konzukt kiadó (Orton, Galaxisunk szellemi jótállója üzenete, melyet 30 évvel ezelőtt rögzítettek)

7) MIMO PROSTOR A ČAS (TÉREN ÉS IDŐN TÚL), Johannes von Butlar, 1997, Ikar kiadó
(Achelle bolygó)

8) POSELSTVÍ ANDĚLU (AZ ANGYALOK ÜZENETE), Reiner Holbe, 1997, Naše vojsko

9) ROZHOVORY S  POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU I. díl, II.díl, III.díl, IV. díl (Tanulságos beszélgetések a barátaimmal a világűrből I.,II.,III.,IV. saját kiadásban , Ivo A. Benda, 1997- 9 (7 év beszélgetései Astar Serannal, Ptahal, Ortonnal, Guetzallal Jamahamával, Jamarával, Hátiggal, Alenával, Plejával, Semjaseval, Taldjával, Eszterrel, Izákkal, Atharával, Kohunnal, Acharával, Ebermachchall, Siktával, Astarával, Izáriuszal, Sol-tec-el, Karnéval az Nirbua bolygóról ( Vénusz),Erra, Zetor, Tasiila, Riddh, Ajacit, Aenstria és más lényekkel – több mint 100 név beleértve magát a Teremtőt is.

10) CELESTINSKÉ PROROCTVÍ (CELESZTINI JÓSLATOK), 3 könyv, James Rerdfield, 1995, Pragma kiadó

11) DESÁTÉ PROROCTVÍ (ATIZEDIK JÓSLAT), James Rerdfield, 1997, Pragma kiadó

12) POSLOVÉ ÚSVITU (A PIRKADAT ELŐHÍRNÖKEI), Barbara Marciniak, 1997 Alternetiva kiadó (A plejádabeliek tanításai)

13) HOVORY S BOHEM I. (BESZÉLGÉSEK ISTENNEL I.) Neale Donald Welsh, 1997, Pragma kiadó

14) HOVORY S BOHEM II. (BESZÉLGETÉSEK ISTENNEL II.) Neale Donald Welsh, 1999, Pragma kiadó

15) PLANETA LOGO (A LOGO BOLYGÓ), Vladimír Strejček, 1995

16) TAJEMSTVÍ KOSMU (A VILÁGŰR TITKAI), Adelma Vay, 1996, Santal kiadó Liberec
(Orton tanítása a világűr szerkezetéről és fejlődéséről. 130 évvel ezelőtt volt átadva Magyarországon)

17) DUCHOVNÍ SYMBOLY A OBRAZCE (SZELLEMI SZIMBÓLUMOK ÉS KÉPEK), René Lysučan, 1998, (39 szines szimbólum A4-es formátumban, nagyon jó minőségű számítógépes feldolgozásban, a kozmikus hierarchiák vezetésével készült). Utánvéttel megrendelhető: Ing. Petr SCHOPF, 790 54 ČERNÁ VODA 225, tel: 0645-444 049, az ára 150,-Kč + a csomagolási és postaköltségek.

18) ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU I. díl, (Tanulságos beszélgetések a barátaimmal a világűrből I.), Ivo A. Benda, 1998, 1. – 378.-ik átadás

19) ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU II. díl, (Tanulságos beszélgetések a barátaimmal a világűrből II.), Ivo A. Benda, 1999, 379-ik átadástól tovább

 

A felsorolt könyvek a Kozmikus emberekkel felvett kapcsolatokról és üzeneteikről szólnak. Ezek azok a könyvek, melyek elolvasását a Fény erőihez tartozó kozmikus emberek ajánlják. Fő életfilozofiájuk a Teremtő, a természet, az élővilág iránti szeretet, minden erőszak nélkül.

VIGYÁZAT!

Figyelneztetés! Az olyan irodalom olvasása, mely emberek eltérítéseiről, ufókatasztrófákról szólnak, veszélyt jelent az olvasóra nézve azért, mert az olvasó az ilyen könyvek olvasása közben azonnal sugározza gondolatjait, melyek a fény sebességénél sokkal nagyobb gyorsasággal terjednek az Világűrben és éppen ezek a negatív entiták fogják fel őket és támadják ezeket az embereket. Mindez pontosan az ezoterikus törvény értelmében működik, mely szerint az azonosak vonzzák egymást. Ez óriási méreteket öltött az USA-ban (ott már emberek millióit térítették el) és ahol ez az ioidalom sokkal hamarabb volt hozzáférhető, mint nálunk. Ugyanez érvényes a nagy mandulaszemű humanoidok fényképének nézegetésére is.

Ezért ajánlom én és a kozmikus Fény erőihez tartozó emberek is, hogy az ilyenfajta, és az erőszakról szóló iradalmat is semmisítsük meg! Ha ez mindenütt bekövetkezne, akkor a negatív lények nem tudnak többé veszélyezteni és bántani minket. Ez ugyanúgy érvényes a filmekre is. Ha kivételesen mégis meg kell nevezni a negatív lényeket, akiknek testi alkata a hüllőkre emlékeztet (a legtöbb negatív lény, nagy, fekete, mandulaszabású szemekkel) nyugodtan nevezzük őket szeretetteli módon Gyíkocskáknak.

B) INTERNET

A “Tanulságos beszélgetések a barátaimmal a világűrből I., II. III.” teljes anyaga a
http://www.brno2000.cz/universe-people (szines képek nélkül),
http://www.universe-people.cz internetes címről ingyenesen lehúzható (1999 májusától színes fotókkal).
Az internetes oldal szövegét folyamatosan angol, kínai, horvát és más nyelvekre is fordítják. Megtalálhatók itt Ivo A. Benda előadásainak időpontjai és színhelyei, meditációs tervei. A belépés ingyenes.

C) EGYÉB MÉDIÁK

CD-n megjelent a “Tanulságos beszélgetések a barátaimmal a világűrből” I. és II. része –á 150,- Kč
Audiokazetták 90 perc., 2 fajta – előadás Lounyból 1998 október.7 , á 60,-Kč
VHS videó - TV Keli – Egyedül vagyunk az űrben?
TV NOVA, Saját szemünkkel
ČT, Összefüggések, nem cenzurázott 1 órás beszélgetés, válaszok a kérdésekre
Előadás - Zlín 1998 július 11
Előadás - Šumperk 1998 június 20
Meditáció – Rokycany
Űrhajók átrepülése 1998 augusztus 8 (Bobrovník – Jeseník)
Összesen 4 órás összetett információs anyag – 180,-Kč
VHS Video – A halhatatlan nénike, Bonton, szereplők – Hanzlík – Bohdalová és mások. Ez egy ”mese”, ahol pontosan meg van mutatva, hogyan működnek a Sötétség erőinek programjai, hogyan lehet őket kijátszani.
A filmnek a forgatókönyve a Kozmikus lények közreműködésével készült.

E) TELEPATIKUS KAPCSOLAT A KOZMIKUS EMBEREKKEL ÉS A FÉNY ERŐI SZELLEMI LÉNYEIVEL

Mik a kozmikus barátainkkal való kapcsolatfelvétel feltételei?

Ezek a feltételek a ” Beszélgetésekben ...” szerepelnek. Itt csak tömör formájában összefoglalom. Azok, akiknek a gondolkodása túlságosan materialista, érzéketlen, összpontosítsanak e negatív korlátok eltávolítására. Ezek a feltételek tulajdonképpen a Teremtőnk által megszabott Kozmikus törvények betartását is jelentik. Ezáltal növelik és egyben stabilizálják is saját vibrációs – szellemi szintjüket. A kozmikus emberek vágyakoznak a kapcsolatfelvételre minden egyes olyan emberrel, aki eleget tesz a megszabott feltételeknek. 1998 július 6-án Csehországban 670 000 ember és ezen belül 200 000 gyerek kommunikál velük naponta. A Teremtőnkkel is kapcsolatot teremthet bárki, aki eleget tesz a megszabott feltételeknek. E kapcsolatfelvételhez nincs szükség teleszkópra, CETI vagy SETI projektre!

1. Folytassunk szeretetteli, harmonikus és érzelmileg telített, rendezett életet! Szeressük lelkünket és a fizikai testünket is, így a Teremtőnket is szeretjük, hiszen eggyek vagyunk Vele. Ne fogyasszunk túlzottan alkoholt, a legjobb ha egyáltalán nem iszunk. Ha cigarettázunk, csökkentsük napi adagunkat, de a legjobb, ha lemondunk a cigarettáról. Bocsássunk meg önmagunknak!

2. Szeressük az összes emberi lényt, még azokat is, akik bántanak, hiszen ők csak azt teszik, amit tudnak. Bocsássunk meg nekik!

3. Szeressük az összes élő és ”élettelen” teremtvényt, azaz a természetet, növényeket, állatokat, bolygónkat, aki fejlettebb lény, mint mi vagyunk.

4. Csökkentsük a minimumra a húsevést, legjobb, ha egyáltalán nem eszünk húst (már 10 nap után lehetséges a kommunikáció e pillanattól kezdve).

5. Semmisítsük meg a negatív irodalmat, könyveket és magazinokat, melyek háborúról, erotikáról, negatív földönkívüliekről (UFO – eltérítések, lezuhanások stb.) szólnak. Ne kommunikáljunk a negatív földönkívüliekkel!

6. Ne olvassunk negatív könyveket és magazinokat, ne nézzük a negatív filmeket! Ignoráljuk a politikát, hisz tele van durva vibrációkkal.

7. Ne rendelkezzünk fölöslegesen nagy vagyonnal (2 és több ház saját szükségletre, 2 és több autó saját szükségletre, stb.)

8. Lehetőségeiken belül segítsünk a bajba jutott embereken.

9. Legalább minimális mértékben dolgozzunk annak érdekében, hogy a kozmikus barátainkról szóló információkat továbbadjuk az embereknek.

10. Ne ártsunk más teremtményeknek.

A megszóllítás lehet a következő:

“ Drága, szeretett Teremtőm, kérlek Téged, hogy kapcsolatot teremthessek Veled!” (… űrbéli barátaimmal, Astarral, Ptaahal, ... stb.). Közben a szívünk legyen teli szeretettel, tiszta gondolatokkal, legyen kéznél papír és toll, ha írni akarunk. A továbbiakban jó, ha több embernél is hitelesítjük a kapcsolatunkat!

546. A Koszovói háború. (Ivo A.Benda kommunikál) Zlín, 1999 április 7-én 16:05 – 16:30 órakor

“Én, Astar Seran, a Nagy űrflotta parancsnoka, őszintén üdvözöllek téged.

Igen, gondot okoz neked Jugoszlávia ezen része, tudom, mi a hajóinkon tudjuk, hogy itt lent a Földön mennyire hétköznapinak számít az emberek gyilkolása és az otthonaikból történő elűzése. Nagyon jól vagyunk tájékoztatva afelől, hogy az utóbbi 1000 évben hogyan uralkodik itt a Sötétség, melynek a félelem terjesztése az uralmi eszköze. A jugoszláviai háború nem más, mint “a félelem filmje”, melyet emberek millióira kényszerítenek itt a Földön, hogy ők maguk is termeljék a félelmet, szorongást, ami egyenlő a durva vibrációkkal. Mindez a televízió és az újságok által történik. Az emberek még mindig nem tanulták meg, hogy hogyan működik a Gonosz és állandóan támogatják és táplálják félelmükkel – emóciókkal, mely a Gyíkok élelme. Azoké a Gyíkoké, akik már 1000 éve uralnak minket, mert mi ezt megengedjük nekik. Ez az igazság és ezt tudja az egész Világűr.

Szeretlek téged kedves Ivo azért, hogy igyekszel terjeszteni magad körül a szeretetet, és így adjátok tovább a szeretetet bolygószerte. Igen sokan az emberek közül már kezdenek rájönni arra, hogy hogyan is folyik itt a manipuláció félelem és durva vibrációk alkalmazásával, egyre jobban tudatosítják a Gonosz hatását és azt is, hogyan lehet tenni ellene. Örülsz annak, hogy ezt már sokan tudatosítják és ezért nyugodtak, kiegyensúlyozottak. Nem engedik, hogy a Gonosz durvavibrációs eszközeivel, erőszakkal, félelemmel hasson rájuk.

Minden egyes embernek szabad akarata van, és teljesen önszántából elfogadja vagy elutasítja a médiák durvavibrációs hatását. Ez az ő szabad döntésük, melyel meghatározzák saját jövőjüket, nem csak ebben, hanem a következő inkarnációkban is. Erre vannak a Kozmikus törvények - az azonos vonzza egymást és a karma törvényei, melyek erről gondoskodnak. Igen, ehhez többet már nem kellesz visszatérni. Tovább terjeszted a szeretetet, örömet és a fényt, látom, ahogyan gyönyörűen sugárzol és munkádban, melyet szeretett Teremtőnkért végzel, nem hagyod magad befolyásolni,

Igen, ezt Astar, a Nagy űrflotta parancsnoka adta át neked szeretettel ”.

Köszönöm neked kedves Astar ezt a tanulságos üzenetet, melyet e bolygó lakóinak adtál át.
Szeretettel Ivo.

“ És most csatlakozom én, Ptaah a Plejádai űrflotta parancsnoka. Igen, szeretlek kedves Ivo, azért hogy szilárd vagy és szeretetteli. Nem hagyod magad elárasztani durva vibrációkkal, mert tudatában vagy annak, hogy ilyen módon hat a Sötétség. Nagyon sok Fény erőihöz tartozó lény harcol jelenleg szeretettel a Sötétség erői ellen és igyekeznek a jugoszláviai háborús konfliktust eloltani. Ezek a lények a Földön és az Világűrben is élnek. A Földön az emberek sokat meditálnak és igyekeznek szeretetet küldeni a harcoló feleknek, akik terjesztik a rosszat és az erőszakot. Ez a múltban és a jelenben is így történik. Te már tudod, hogy már 300 000 éve folyik itt a Sötétség és a Fény erői közötti harc és hogy a Sötétség erői ezt a területet nem akarják feladni. Ezért igyekeznek kirobbantani ilyen görcsös háborús konfliktusokat, hogy az emberiséget a félelem és az erőszak eszközeivel tovább uralhassák. Ez mindig is így volt. Most pedig láthatod, hogy hogyan hatnak nem túl messze tőletek. Látod, hogy állandóan igyekszünk szeretetet küldeni a Földnek, melynek nagy szüksége van rá és sokan itt a Földön is ugyanezt teszik. Nagyon örülök annak, hogy ezekből az emberekből egyre több van és nagyon erős a vágyuk, hogy ezt a Gonosz rendszert a Szeretet rendszerére változtassák át.

Ezt szeretettel átadta Ptaah a Plejádai űrflotta parancsnoka.”

Köszönöm neked Ptaah, örömmel átadom ezt az üzenetet a Föld lakóinak, hogy vonják le a tanulságot és cseréljék le a gonosz gontolataikat a szeretet gondolataira.
Szeretettel Ivo.

582. Beszélgetés a barátokkal. (Jiří L. kommunikál) Stříbrná 1999 március 31-én 23:30 – 00:10 órakor

“ Szia Jirko, most Pleja beszél hozzád.

Igaz, hogy parancsnok vagyok, de te saját magad mondtad, hogy egy parancsnok számára az első helyen alárendeltjei vannak és csak azután törődik saját magával. Na látod, az én apám sem bocsát meg semmit. Igen, csak várd meg, amíg eljön az ideje (további kontaktus iránt kérdeztem).

Tudom, hogy erős vágyat érzel a személyes talalkozásra. Ezek a személyes találkozások jutalmak a Teremtőnek végzett munkáért. Így már érted, hogy hogyan is van ez a találkozással. Evakuálva leszel
(állandóan arra gondolok, hogy aktívan segíthessek másoknak az evakuáció során és saját magam az utolsók között szállok be) Az evakuáció során segíteni akarsz nekünk, tudjuk, hogy nagy örömet okoz, ha segíthetsz valakinek és ennek mások is örülnek. Saját magaddal is törődni kell és ez nem túlzott önimádat. Most átadok neked egy üzenetet, melyet majd adj át Ivo Bendának!

ÜZENET A SHAN BOLYGÓ LAKÓINAK!

Ha tönkreteszitek bolygótokat, ez a ti saját választásotok, de ha be akartok avatkozni a  Világűr dolgaiba, mi leszünk azok, akik ebben megakadályoznak titeket. A ti döntéseteken múlik, mit választotok és hogy milyenek lesznek a következményei. Sokan közületek már olvasta a szórólapokat. Sokan azonnal elraktátok és tovább éltek a régi kerékvágásban. Egyedülálló lehetőségetek van még ebben az emberi testben növelni vibrációtokat olyan mértékben, hogy át tudtok vibrálni egy más dimenzióba. Az űrben élnek emberek, akik már csak arra várnak, hogy befogadhassanak titeket maguk közé. Mindez sokkal világosabb, ha tudatosítjátok azt, hogy a világegyetem nem teremtette meg önmagát és hogy van valami rendeltetése. Ti, a Shan bolygó lakói, olyannyira tönkretettétek bolygótokat, hogy a ti anyabolygótok már nem hajlandó titeket tovább hordozni és meg akar tőletek tisztulni. Ha még mindig hordoz titeket, az csakis a szeretetnek és a meditációknak köszönhető, a nagy szeretetnek, melyet mi Kozmikus emberek is küldünk neki. Akármilyen kísérletetek az evakuáció meghiúsítására részetekről teljesen fölösleges. Már ma képesek vagyunk teljes mértékben a ti atomfegyvereitek semlegesítésére. Akármikor igyekeztek betekinteni az Űrbe, mindig csak egy kis töredék részét látjátok annak, ami ott valójában folyik. Az Űr tele van élettel és jogunk van megakadályozni titeket a megismerésében, ha akármilyen formájában igyekeztek őt megzavarni.

Ezt az üzenetet Astar Seran a Nagy űrflotta parancsnoka adta át nektek. ”

 

KÉRÉS A TEREMTŐHÖZ ÉS KOZMIKUS BARÁTAINKHOZ, HOGY LÉTREJÖHESSEN A TV KAPCSOLAT,
HOGY LEHETŐVÉ TEHESSÜK KOZMIKUS BARÁTAINK TELEVÍZIÓS FELLÉPÉSÉT – ASTAR SERAN ÉS A TÖBBI SZETETETTELI KOZMIKUS EMBERNEK A TÉVÉNKBEN. EHHEZ SZÜKSÉGES, HOGY ENNEK ÉRDEKÉBEN SOK EMBER EGYIDŐBEN MEDITÁLJON.
EZÉRT, SZETETETTEL ÉS ALÁZATTAL MEDITÁLNI FOGUNK, KÉRJÜK SZERETETT TEREMTŐNKET ÉS KEDVES KOZMIKUS BARÁTAINKAT, HOGY A CSEHORSZÁGI TELEVÍZIÓK ÖSSZES CSATORNÁIN LÉPJENEK FEL!

EGYIDŐBEN SZERETETET FOGUNK SUGÁROZNI A FÖLDÜNKNEK ÉS A HÁBORÚZÓKNAK.

EZT A KÉRÉST ÉS A MEDITÁCIÓT MINDEN VASÁRNAP ESTE 22:00 ÓRAKOR MIN. 10 PERCIG SUGÁROZNI FOGJUK.

EZEN KÍVÜL MINDEN KEDDI ÉS CSÜTÖRTÖKI NAPON 21: 00 ÓRAKOR FOGUNK SZERETETET SUGÁROZNI FÖLD BOLYGÓNKNAK ÉS A HÁBORÚZÓKNAK, HOGY HAGYJÁK ABBA A HÁBORÚZÁST. MINDEZT MIN. 10 PERCIG.