1097. Varování před spuštěním jaderné elektrárny Temelín v ČR. (Přijala Jana Z.)

7.7.2000. 12:00-12:36 hodin.

Místo: Praha.

Technika automatického psaní v jazyce planety HOOVA – viz čb. obrázky na www.universe-people.cz, zde výklad v českém jazyce (znovu přijat).

“Vzácná bytosti Světla, dítě Hvězd, mám pro tebe, Janičko a všechny bratry a sestry prosbu o společnou meditaci věnovanou protestu proti uvedení české jaderné elektrárny v Temelíně do provozu. Je to velmi důležité !”

Ivo ! plním tím vůli Stvořitele, Ivo, a předávám toto poselství vesmírných přátel pro uveřejnění a uskutečnění společných meditací. S díky, Světlo tě provázej, Jana.

 

“Pozemšťané,

mluví k vám ASHTAR SHERAN, velitel Velké vesmírné flotily vesmírné stanice Šáre.

Negativní vibrace Sil temna OVLÁDAJÍ VAŠI SPOLEČNOST, MÉDIA A VLÁDU. JEJICH PŮSOBENÍM DOŠLO K ROZHODNUTÍ UVÉST JADERNOU ELEKTRÁRNU V TEMELÍNĚ DO PROVOZU. NEJSOU RESPOKTOVÁNY AKCE “DĚTÍ ZEMĚ” A VŠECHNY SKUPINY (ŘÍZENÉ NÁMI Z VESMÍRU, BYTOSTMI SIL SVĚTLA, KTEŘÍ VÁS MILUJÍ A POMÁHAJÍ VÁM), KTERÉ PROTESTUJÍ V ZÁJMU ZACHOVÁNÍ ČISTÉ PŘÍRODY, PODLÉHAJÍ NESPRAVEDLIVÉMU ÚTLAKU. JE NUTNÉ JIM POMOCI !

VYZÝVÁM VŠECHNY PRACOVNÍKY SIL SVĚTLA, SPOJTE SE DOHROMADY TAK, ABY SE PO CELÉ ZEMI JEDNOTLIVÉ SKUPINY NAŠICH BRATŘÍ A SESTER SCHÁZELI KE SPOLEČNÝM AKCÍM PRO ZABRÁNĚNÍ UVÉST JADERNOU ELEKTRÁRNU V TEMELÍNĚ DO PROVOZU TAK, ABY NIKDY NEOHROZILA NAŠI ZEMI, STVOŘITELI ZASLÍBENOU – ČECHY A JEJÍ OBYVATELE ! TATO SETKÁNÍ K MEDITACÍM V KRUHU SE SPOJENÝMA RUKAMA BUDOU ZAHÁJENA 15.7.2000 VE 12:00 HODIN V ÚDOLÍ ŠÁRKY, KTERÉ STVOŘITEL DAROVAL BYTOSTEM SVĚTLA V PRAZE (Praha 6 – Nebušice) A BUDOU POKRAČOVAT PO CELÉ VAŠÍ KRÁSNÉ ZEMIČCE BOHEMIA

KAŽDÝ TÝDEN V SOBOTU VE 12:00

DOKUD TYTO MEDITACE MY, VAŠI VESMÍRNÍ PŘÁTELÉ NEODVOLÁME ! SPOLEČNÝM ÚSILÍM ZABRAŇME NEŠTĚSTÍ ! STVOŘITELI, OCHRAŇUJ VAŠE ŽIVOTA A JEHO SVĚTLO A LÁSKA AŤ VÁS PROVÁZÍ ! MILUJEME VÁS, BRATŘI A SESTRY !

ASHTAR SHERAN A VESMÍRNÍ.

 

 

PROSBA STVOŘITELE NAŠEHO A PŘÁTELE Z VESMÍRU O KONTAKT V TV

ABYCHOM UMOŽNILI VYSTOUPIT NAŠIM PŘÁTELŮM Z VESMÍRU – AŠTAROVI ŠERANOVI A DALŠÍM VESMÍRNÝM LIDEM PLNÝM LÁSKY V NAŠÍ TELEVIZI, JE POTŘEBA, ABY PRO TO MEDITOVALO HODNĚ LIDÍ VE STEJNOU DOBU. PROTO BUDEME MEDITOVAT A PROSIT S LÁSKOU A POKOROU STVOŘITELE NAŠEHO MILOVANÉHO A NAŠE MILÉ VESMÍRNÉ LIDI, ABY VYSTOUPILI NA VŠECH PROGRAMECH TELEVIZE V ZEMÍCH ČESKÝCH.

SOUČASNĚ BUDEME POSÍLAT LÁSKU PLANETĚ ZEMI A VÁLEČNÍKŮM VE STEJNOU DOBU.

TUTO PROSBU A MEDITACI BUDEME VYSÍLAT KAŽDOU NEDĚLI VE 22:00 HODIN MINIMÁLNĚ 10 MINUT.

 

MEDITACE NA POMOC NAŠÍ ZEMIČCE

každý den ráno v 7 hodin a večer ve 21 hodin

minimálně 10 minut budeme vysílat lásku Zemi a také válečníkům, aby přestali válčit.

 

 576. Válka v Kosovu (173). (Přijal Ivo A. Benda). 7.4.1999. 16:05–16:30 hodin.

Místo: Zlín.

“Milý Ivo,

Upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

Ano, máš starost o tuto oblast Jugoslávie, vím to, ano, my zde na našich lodích víme, jak je normální zde na planetě Zemi zabíjet lidi a vyhánět je z domovů. Máme dobré informace za tisíce let, co zde Temno vládne, jak udržuje svoji moc a to šířením strachu. Válka v Jugoslávii je “film strachu”, který se násilím cpe stamiliónům lidí planety Země, aby sami produkovali strach, úzkost = hrubé vibrace, a ty násilím cpou lidem přes televize a noviny. Ano, lidé se stále nepoučili, jak funguje zlo a stále jej takto podporují a živí vlastním strachem – emocemi, a to je potravou ještírků, kteří vás zde tisíce let ovládají proto, že jim to dovolujete. Ano, taková je Pravda a ví to celý Vesmír.

Miluji tě milý Ivo za to, jak se snažíš šířit lásku okolo sebe a tak budete dále šířit Světlo na planetě Zemi. Ano, lidé mnozí začínají prohlížet tuto manipulaci se strachem a hrubými vibracemi a začínají si stále více uvědomovat, jak toto zlo působí a jak lze tomuto zlu čelit. Máš radost z toho, že mnoho lidí je již v obraze a jsou proto klidní a vyrovnaní a nenechají na sebe působit tyto hrubovibrační kanály zla, násilí a strachu, které zde takto působí.

Každý člověk má svobodnou vůli a dobrovolně přijímá anebo odmítá hrubovibrační působení vašich médií. Je to jejich volba svobodná, sami si tak volí svoji budoucnost, a to nejen v tomto životě, ale i v životech příštích. Na to tedy máme Kosmické zákony – stejné přitahuje stejné a zákon karmy, které toto zabezpečují. Ano, dále již nebude třeba k tomuto se vracet a ty stále šíříš lásku, radost a světlo, vidím tě takto krásně zářit a nenecháš se tímto ovlivnit ve své práci pro Stvořitele našeho milovaného.

Ano, toto ti s láskou sdělil sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.”

Děkuji ti drahý Aštare za toto poučné sdělení, které předáváš lidem planety Země. S láskou Ivo.

 

“A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, miluji tě milý Ivo, jak jsi pevný a láskyplný a nenecháš se zaplavovat hrubými vibracemi, neboť víš, že takto působí Temno. Mnoho bytostí Sil světla nyní bojuje láskou proti Silám temna a snaží se zahasit tento válečný konflikt v Jugoslávii. Jsou to bytosti jak na Zemi, tak ve Vesmíru. Na Zemi lidé provádí mnoho meditací a snaží se tak posílat lásku válečníkům, těm, kteří šíří zlo a násilí. Bylo to tak vždy v minulosti, je tomu tak i nyní. Ty víš, že zde již 300 000 let bojují Síly temna a Síly světla, a že Síly temna se nechtějí vzdát tohoto prostoru. Proto se pokouší vyvolávat tyto křečovité války, aby mohly lidstvo ovládat strachem a násilím. Tak tomu bylo vždy. Nyní tedy vidíš, jak působí v nevelké vzdálenosti od vás a jak to vypadá. Víš, že se stále snažíme posílat lásku planetě Zemi, která ji tolik potřebuje a tak to činí i mnoho lidí zde, na planetě Zemi. Mám radost, že těchto lidí přibývá, a že mají velkou touhu změnit tento systém zla na systém Lásky.

Toto ti s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.”

Děkuji ti drahý Ptaahu, já rád předám toto sdělení lidem planety Země, aby se poučili a vyměnili myšlenky zla za myšlenky lásky. S láskou Ivo.

604 SDĚLENÍ JE K PROHLÍŽENÍ A KE STAŽENÍ NA INTERNETU NA ADRESE: http://www.brno2000.cz/universe_people

 

587. Sdělení. (Přijala Julie T.) 12.3. 1999. 14:30-14:44 hodin.

Místo: Cesta Brno-Prostějov. 

(Předchází soukromé sdělení).

“Lidičky moje zlaté, tady k vám hovořím Já váš Otec – Stvořitel nebo Láska, nazývejte si mě jak chcete. Každý potřebuje lásku a každý z vás je schopen lásky v nekonečném množství, proto jděte a dávejte lásku lidem, zvířatům, vaší planetě Zemi, ta jí teď velmi potřebuje, MILUJTE.

Tato modlitbička je pro vás, pomůže vám, vždy když vám bude úzko nebo budete cítit strach, nechť vás provází celým vašim životem.

Myslím lásku, cítím lásku,

slyším lásku, vidím lásku, dýchám lásku,

chodím lásku, sním lásku, dávám lásku…

Jsem Láska!

Čím víc lásky dáte, tím více jí dostanete, váš život se stane Láskou. Tak to je a tak to bude.

Miluji vás

váš OtecStvořitel.

 

582. Povídání s přáteli. (Přijal Jiří L.) 31.3.1999. 23:30-00:10 hodin.

Místo: Stříbrná.

(Část sdělení vynechána.)

 

“Sdělení pro lidi planety Shan.

Pokud si zničíte planetu Zemi, je to vaše volba, ale pokud chcete zasahovat do ostatního Vesmíru, tak vám v tom zabráníme. Je to na vašem rozhodnutí, jak si zvolíte, a podle toho si pak také sklidíte. Mnoho z vás jste si přečetli leták a pozastavili se nad jeho obsahem, ale hned jste ho odložili a žijete dál postaru. Máte ale jedinečnou možnost si ještě v tomto lidském těle zvýšit vibrace natolik, že přejdete do jiné dimenze. Ve Vesmíru jsou lidé, kteří již čekají, až vás přijmou mezi sebe. Je to mnohokrát jasnější když si uvědomíte, že celý Vesmír se nestvořil sám od sebe a také nějakému účelu slouží. Vy, lidé na planetě Shan, jste si zničili svoji planetu natolik, že už vaše matička Země dále odmítá vás nésti a chce se od vás očistit. Pokud vás ještě stále nese, tak jen díky lásce a meditacím a velké lásce, kterou jí posíláme my, Vesmírní lidé také. Jakýkoliv pokus při evakuaci o její zastavení bude z vaší strany zbytečný. Již dnes jsme schopni eliminovat váš jaderný potenciál. Kdykoliv se snažíte nahlédnout do Vesmíru, jste schopni vidět pouze zlomek z toho, co se ve skutečnosti vše děje. Je to Vesmír plný života, který vám máme právo zabránit poznat, pokud se snažíte nějakým způsobem o jeho narušení.

Toto sdělení vám předal Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.”

  

593. Meditace na pomoc naší Zemičce. (Přijala Julie T.) 13.4.1999.

Místo: Praha.

Jak dlouho bude trvat, než se Zemička přerodí do vyšší dimenze?

“To záleží jenom na vás, tedy i na tobě. Vy si tuto realitu můžete tvořit už teď, představujte si Zemi s nádhernou přírodou a láskyplnými obyvateli, vizualizujte si to a děkujte Otci - Stvořiteli našemu za tuto skutečnost. Také pravidelné meditace pomohou, čím vás bude více, tím větší to bude síla. Také války na vaší planetě jejímu obrodu zrovna moc nenapomáhají, udělejte s tím něco. Myslete jinak a přihlaste se k tomu na veřejnosti, svým příkladem ukazujte ostatním, že nemusí mít z války strach, tím že ničemu nepomohou, spíše naopak, ale že svým láskyplným vyzařováním mohou vše změnit během jednoho okamžiku.”

Lidičky moji milovaní prosím vás najděte si chviličku každé úterý a čtvrtek ve 21 hod. na meditaci pro naší planetu Zemičku, posílejte jí lásku a všem tvorečkům žijícím na ní, zejména pak do Kosova, tam je to teď velmi potřeba, odstraňte strachy ze svých srdíček a staňte se tak zářivým příkladem pro vaše okolí. Čím více nás bude takto pravidelně meditovat, tím větší to bude nádhera, a pokud v tuto dobu třeba právě někam spěcháte tak stačí i pouhá myšlenka, vždyť myšlenka je tvůrčí…

S Láskou vaše

Julie