BÁSEŇ PRO VŠECHNY

 

907. O všelásce andílka. (Přijal Jan “Kuželka” O.) 10.11.1999. 9:30-13:05 hodin.

Místo: Praha.

“Milí a láskyplní lidé,

hovoří k vám všeláska, přenádherná kráska,

vaše podstata, vaše děťátko,

milované robátko.

Všechny bez rozdílu vás miluji

a tak sám sebe cituji:

“Nechci války, nechci smrti, pro nikoho !

však vše svobodně vybrali jste si sami – ho, ho ! ”

Když proberu si ten poslední rok,

rozhodlo se způsobit vám šok.

Neboť jenom šokem lidé milí,

schopni jste se zastavit na malou chvíli,

vcítit se, jaké to bude v cíli,

přemýšlet o tom, jací jste a jací jste byli.

Pochopit tak Mne, vaši lásku,

abych neřeklo vám ani hlásku.

Přesto vy Mne cítili

a mnoho u toho nemyslili,

aby jeden druhého jste milovali,

a tím se k sobě blížili,

aby “osudy” své jste láskou zkřížili,

aby strachem jste se netížili … !

Brzy přijde dlouhá noc,

co však nemá nad vámi moc !

Já jsem s vámi,

buďte se Mnou, nejste sami

Mnozí zjistí, že světlo, jak jej znáte, vám dávám Já a Země,

a že ono výhradně a jenom pochází vždy ze Mě …

že elektřina vysokou duchovní silou jest,

pro toho, kdo to nechápe, by mohl přijít mírný trest !

Však Já nikoho netrestám

a jen láskou a “štěstím” vám zamávám.

Planetka se blíží k cíli,

však Já odkloním ji na poslední chvíli.

Vše je díky těm,

které jsem vám poslal na tuto Zem,

a kteří se do této doby narodili,

oni po mnoho let vaše špatné myšlenky “zpracovávali”.

A díky tomu šťastni nemohli být a nebyli,

mnozí z nich velké tragedie prožili.

Skrze ně Já lidstvo spasím,

a k nim se teď já hrdě hlásím … !

Všechny je brzy poznáte,

neboť je mezi sebou máte,

a mnozí z vás se ptáte:

“Můj Bože, co bude dál ? ”

A já, vaše děťátko, vám odpovídám,

neboť vaši krásnou budoucnost často vídám.

Každá na této Zemi bude princeznou a každý král !

Každý každému se stane Světlem,

a nikdy nebylo nic takového, byl a je svět světem !!!

A po té Tmě, která nastane,

vás všechno bolet přestane.

Však mluvím o láskyplných lidech !

Ti, kteří se rozhodnou pro negativní emoce,

budou mít sami se sebou mnoho velké práce.

Jako když narodí se dítě, či vás miluje krásná žena nebo vaše

máma.

daruji vám možnost se rozhodnout, zda z tohoto světa

odejít,

nebo tu překrásnou nádheru plnou Světla zde na Zemi

s ostatními žít !

Krásně moudře blankytné nebe se rozjasní

A sestoupí k vám lidé milující, krásní,

ti, všichni v Vesmíru, kteří vás milují

a společně budoucnost s vámi plánují …

Moje děťátka, radujte se,

už jsem u vás velmi blízko – každý z vás se láskou třese

a v jeho srdci duchovním,

kde já sídlím,

zažehnu věčný plamen, který spálí všechno smetí,

a nebude už žádné smrti … !

A tobě, můj milý Honzíčku, teď sděluji

a na obě tváře tě při tom celuji,

že všechny ženy, které ti svými sděleními posílám,

staly se ztělesněním krásy, neboť je ve svém srdci mám,

a již brzy je budeš moci osobně a sám …

Od této chvíle spolu už budeme moci rozmlouvat o samotě,

v tomto i v jiném světě,

kam přiletíš spolu se Semjase,

která ženou tvou se je – zdá se ?? (směje se)

Neboť ty už víš jak na to,

ty jsi moje zlato …

Já smiluji se nad světem,

LIDÉ BDĚTE … !

Od Prvotního Stvořitele, předaly Semjase, Ester, Pleja a mnoho dalších půvabných stvoření.”